Władze
Prezes Forum Prawicy Powiatu Gostyńskiego:

Grzegorz Krawiec: 1996-98

Saturnin Wasielewski: 1998 - 2001

Roman Skrzypczak: 2001-2003

Grzegorz Skorupski: 2004 - 2016

Krystyna Hejnowicz: 2016-2018

Marcin Maciejewski 2018-

 

 FPPG nieformalnie powstało w 1995/96 roku. W dniu 5 marca 1998 roku Forum wpisane zostało do Rejestru Sądowego (nr 2433).

6 kwietnia 1998 roku odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków FPPG, na którym wybrano władze: Saturninem Wasielewskim jako prezesem i Jerzym Ptakiem - wiceprezesem. W skład zarządu weszli także: Krzysztof Fekecz, Leszek Szczepaniak i Janusz Szafraniak.

Zarząd działał w tym składzie tylko do 21 lipca 1998r., ponieważ jego trzej członkowie zaangażowali się w tworzenie Samorządowego Komitetu Wyborczego. Na II Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 sierpnia 1998r dokonano zmian statutu oraz składu Zarządu. Wiceprezesem został Leszek Szczepaniak, Skarbnikiem Mirosław Hornik, a członkami Grzegorz Krawiec i Marek Smektała. Forum liczyło 131 członków.

Na IV Walnym FPPG w dniu 20 listopada 2000r dokonano kolejnych zmian we władzach stowarzyszenia. Marek Smektała ustapił wówczas ze stanowiska, a miejsce jego zajął Karol Zawieja. Forum liczyło wówczas teoretycznie 106 członków. Po zmianie prawa o stowarzyszeniach Forum wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego z datą 18 grudnia 2001r.

Po kolejnej zmianie statutu i zwiększeniu liczby członków Zarządu jego kształt przedstawiał się następująco:

Saturnin Wasielewski - prezes
Leszek szczepaniak - wiceprezes
Karol Zawieja - członek
Dominik Gorynia - członek
Grzegorz Krawiec - członek
Mirosław Hornik - skarbnik
W dniu 27 listopada 2001 roku prezes Saturnin Wasielewski zrezygnował z funkcji prezesa. Na Walnym Gromadzeniu w listopadzie tego roku powołano nowy Zarząd w składzie: Roman Skrzypczak (prezes), Leszek Szczepaniak(wiceprezes), Zbysław Ryszewski, Ryszard Janaszak oraz Julian Macyjaniak. W latach 2002-03 FPPG przezywało kryzys organizacyjny. Na wniosek starosty Sąd Rejonowy w Gostyniu wydał postanowienie o ustanowieniu kuratora. Został nim Leszek Szczepaniak. W kolejnym roku wybrano nowe władze stowarzyszenia z prezesem Grzegorzem Skorupskim. W ciągu roku pracy Zarządu uregulowano sprawy finansowe i administracyjne. W dniu 5 listopada 2008 roku FPPG przyjęło nazwę FORUM DEMOKRATYCZNE. W 2016 roku Grzegorz Skorupski zrezygnował z funkcji prezesa, a na czele Forum stanęła Krystyna Hejnowicz.

Forum Demokratyczne jest stowarzyszeniem, które aktywnie wpisuje sie w życie społeczne i kulturalne. Co roku organizujemy Rajd Smerfów i obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Członkowie Forum biorą udział w kolejnych edycjach Gostyńskiej Gry Miejskiej. Są zaangażowani w pracy samorządowej. Klub radnych FD w Radzie Miejskiej liczy pięć osób:

Mikołaj Jackowiak -wiceprzewodniczący rady;

Krystyna Hejnowicz -

Paweł Stachowiak - radny

Roman Glura - radny;

Wiesław Leśniak - radny.

Członkiem FD jest też zastępca burmistrza Grzegorz Skorupski.

W 2018 roku Forum Demokratyczne postanowiło po raz pierwszy wystawić w wyborach samorządowych listy kandydatów na radnych w trzech gminach: Gostyniu, Borku, Piaskach, a także do Rady Powiatu.